Igale lapsele oma paadike!

Projekt sai alguse 2010 aastal . Alustasime haavapuust laevukeste miesterdamisega, tänaseks on paadikesed juba palju detailsemad. Selle aja jooksul on lapsed meisterdanud üle 7500 paaadikese. Kindlasti on see meie kõige populaarsem töötuba.

Töötoa käigus kasutame purjelaevanduse termineid ja kasutame mereajaloolisi nimetusi. Näitame erinevate laevade pilte, näitame maailma suurimate purjelaevade pilte. Soovi korral võtame kaasa ajaloolised laevaehituse tööriistad. Ajaloolised tööriistad on töökorras ja iga soovija saab proovida , kuidas tehti puutööd meie esiisade aegadel.

Iga meisterdaja on väikene paadimeister ja kujundab ise oma paadikese .

Meie suureks sooviks on anda igale paadikese meisterdajale algteadmised purjelaeva ehitusest ja teadmised purjetamisest. Ehk saab just meie töötoast alguse tulevikus kuulsa meremehe saamislugu.

Soovi korral anname välja omapoolse “ Väikese paadimeistri tunnistuse”.